Tvorba třísky při řezání závitu

Odlomení třísky při změně směru otáčení